Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Ebru Aksay
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Forensic Medicine .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2018-05-03 09:24:39 .
Last Modification
:
2018-05-07 13:26:24 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :

National - Full text - Poster 0

3. SERAP, Ş.; YAŞAT AKSAY, E.; KAR, H.; DOKGÖZ, H.; GAMSIZ BİLGİN, N., İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN İRDELENMESİ. 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2018-04-12, 2018-04-15, ANTALYA, Turkey, 2018. 0
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

2. yaşat aksay, e.; SERAP, Ş.; DOKGÖZ, H.; GAMSIZ BİLGİN, N.; KAR, H., MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, ANTALYA, Turkey, 2018. 0
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

1. ÇEKİÇ, S.; YAŞAT AKSAY, E.; GAMSIZ BİLGİN, N.; KAR, H.; DOKGÖZ, H., BİPOLAR BOZUKLUKTA CEZA EHLİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 3. ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2018-03-22, 2018-03-24, İSTANBUL, Turkey, 2018. 0
http://www.siddetianlamak.com/wp-content/uploads/2018/03/3.-Ulusal-%C5%9Eiddeti-Anlamak-Kongresi-Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf