Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Coşar Uzun
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Institute Of Health Sciences, Faculty Of Medicine-Department Of Biophysics, Mersin University, 33110 Mersin/ Turkey .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
29138-29139-29071 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-14 13:02:39 .
Last Modification
:
2019-09-17 21:34:39 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
2
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
HIGH SCHOOL - YUKSEL ACUN ANATOLIAN HIGH SCHOOL 2002
UNDERGRADUATE PHYSICS CUKUROVA UNIVERSITY 2009
MASTER'S DEGREE BIOPHYSICS MERSIN UNIVERSITY 2014
DOCTORATE DEPARTMENT OF BIOPHYSICS MERSIN UNIVERSITY 2020
Master Thesis

1. To Research the Effects of Pulsed Magnetic Field (PMF) on Expermentally Tendon Injuried Rabbits and to Compare with Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) Method, Supervisor: Dr. NURTEN ERDAL, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biophysics Department, MERSİN, Turkey, 2014.

Title Institute Year
- - 2014-09-09 - 2014-09-12
International - SCI/SCI-Expanded category 2050
2019
6. Koç, M.; Yucens, M.; Aydemir, N.; Yorukoglu, A.; Guvenc, K.; Uzun, C.; Erdal, N.; Demirkan, A. Do adipofascial flaps affect the mechanical properties of a repaired tendon? A biomechanical rat model study.. HAND SURGERY & REHABILITATION, 2019, 38, 323-327. 250 + 0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468122919300830

5. Ozay, Y.; Guzel, S.; Ozkorkmaz, E.; Kumas, M.; Uzun, C.; Yıldırım, Z.; Celik, A.; Camlıca, Y.; Yumrutas, O.; Guler, G. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. & Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, 2019, 0, 1-13. 250 + 0
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941939.2019.1590483

4. Güzel, S.; özay, Y.; Kumaş, M.; Uzun, C.; özkorkmaz, E.; Yıldırım, Z.; ülger, M.; Güler, G.; çelik, A.; çamlıca, Y. Wound healing properties, antimicrobial and antioxidant activities of Salvia kronenburgii Rech. f. and Salvia euphratica Montbret, Aucher & Rech. f. var. euphratica on excision and incision wound models in diabetic rats☆. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2019, 111, 1260-1276. 350 + 0
Publications_001.pdf

2017
3. Beger, O.; Tumentemür, G.; Uzun, C.; Keskinöz, E.; Elvan, .; Uzmansel, D.; Keskinbora, M.; Erdal, N.; Taşdelen, B.; Kurtoğlu, Z. Biomechanical and Morphometric Properties of Long Flexor Tendons of the Toes: A Cadaver Study. JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION , 2017, 1, 1-23. 450 + 0
https://doi.org/10.7547/17-063

2. Erdal, M.; Yılmaz, S.; Gürgül, S.; Uzun, C.; Derici, D.; Erdal, N. miRNA expression profile is altered differentially in the rat brain compared to blood after experimental exposure to 50 Hz and 1 mT electromagnetic field. PROGRESS IN BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY, 2017, S0079-6107, 30147-30152. 550 + 0
2016
1. Durgun, M.; Dasdag, S.; Erbatur, S.; Yegin, K.; Durgun, S.; Uzun, C.; Ogucu, G.; Alabalik, U.; Akdag, M. Effect of 2100 MHz mobile phone radiation on healing of mandibular fractures: an experimental study in rabbits. BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, 2016, 30, 112-120. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2015.1102612

International - Covered by Other International Indexes 110
2018
1. Aktas, H.; Yapıcı, G.; Kocas, F.; Uzun, C.; Tekin, F.; Erdal, N. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION SYMPTOM PREVALENCE AND RELATED FACTORS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, 2018, 4, 14-21. 110 + 0
National - Covered by ULAKBIM 220
2018
2. çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Uzun, C.; Yalın, S.; Yaman, S. Effects of Silica Nanoparticles on Rat Cortical Bone Biomechanics: Experimental Study. TURKIYE KLINIKLERI LABORATUVAR HAYVANLARI DERGISI, 2018, 56396, 63-70. 140 + 0
http://http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-silisyum-dioksit-nanoparcaciklarinin-sican-kortikal-kemik-biyomekanigi-uzerine-etkileri-deneysel-calisma-78839.html

2017
1. Gürgül, S.; Erten, N.; Gül, S.; Erdal, N.; Uzun, C.; Solmaz, V.; Erbaş, O. Acute administration of high dose trimetazidine inhibits pentylenetetrazol-induced seizures in rats. CUMHURIYET MEDICAL JOURNAL, 2017, 39, 380-388. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.7197/cmj.v39i1.5000189853

National - Other 100
2016
1. Gürgül, S.; Uzun, C.; Erdal, N. Bone Biomechanics. GAZIOSMANPASA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2016, 8, 18-34. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/gutfd/issue/34226/378270

International - Full text - Oral 80

1. KALAYCI, D.; ÇOLAK, M.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; UZUN, C.; AKTAŞ, S.; YILMAZ, M., The effect of radial ESWT on intrasynovial flexor tendon healing and adhesion formation: an experimental study on Zone 2 flexor tendons of cockerels. 29th Congress of the FESSH (The Federation of European Societies for Surgery of the Hand), 2014-06-18, 2014-06-21, PARİS, France, 2014. 80

International - Abstract - Oral 280

4. ÖZAY, Y.; UZUN, C., Wound Healing Properties of Salvia euphratica var. euphratica Extracts on Excisional and Incisional Wound Models in Diabetic Rats. International Congress on Biological and Medical Sciences, 2018-10-31, 2018-11-03, NİĞDE, Turkey, 2018. 100
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/icbms2018//duyurular/13646/swc0wlhp.pdf

3. ÖZAY, Y.; GÜZEL, S.; ÖZKORKMAZ, E.; KUMAŞ, M.; UZUN, C.; YILDIRIM, Z., WOUND HEALING EFFECTS OF SALVIA HYPARGEIA ETHANOL EXTRACTS ON EXCISIONAL AND INCISIONAL WOUND MODELS IN DIABETIC RATS. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Turkey, 2018. 45

2. ÖZAY, Y.; YILDIRIM, Z.; UZUN, C.; GÖKALP, E.; ÇAMLICA, Y.; GÜZEL, S.; KAHRAMAN, A., Ethanol extract of aerial part of Salvia huberi hedge exhibited antioxidant and wound healing activities in diabetic rats . 2nd international gazi pharma symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, ANKARA, Turkey, 2017. 60

1. SÖĞÜT, F.; UZUN, C.; YILDIRIM, M.; YAMAN, S.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOGLU, Ü., Rheum ribes otunun (ışgın otu) diyabetik sıçanlarda kemik biyomekaniği üzerine etkileri. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Turkey, 2016. 75

International - Abstract - Poster 155

6. DEMİR, Y.; UZUN, C.; TAŞDELEN, B.; ERDAL, N., Biomechanical Investigations of Effects of Pulsed Magnetic Field on Wound Healing in Diabetic and Non-Diabetic Rats. International Congress on Biological and Medical Sciences, 2018-10-31, 2018-11-03, NİĞDE, Turkey, 2018. 42
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/icbms2018//duyurular/13646/swc0wlhp.pdf

5. YAPICI, G.; AKTAŞ, H.; KOÇAŞ, F.; UZUN, C.; TEKİN, F.; ERDAL, N., Investigation of the Relationship Between Depression Symptoms and Related Factors of High School Students. EAP Congress and MasterCourse, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenia, 2017. 27

4. DEMİRBAĞ, B.; ÖZDEMİR, E.; KİBAR, K.; UZUN, C.; AKTAŞ, S.; SÖĞÜT, F.; DEMİR, Y., Biomechanical damage ınduced by 1800 mhz electromagnetic field in skin: protective effect of Vitamin D. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Turkey, 2016. 20

3. BEĞER, O.; KIRIKÇI, G.; UZUN, C.; KESKİNÖZ, E.; ELVAN, Ö.; UZMANSEL, D.; KESKİNBORA, M., Biomechanical and morphometric features of long flexor tendons of toes: a cadaveric study. X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CLINICAL ANATOMY, 2016-10-06, 2016-10-08, VARNA, Bulgaria, 2016. 25

2. DURGUN, M.; DAŞDAĞ, S.; ERBATUR, S.; YEGİN, K.; DURGUN, S.; UZUN, C.; OGUCU, G., Effect of 2.1 GHz radiofrequency radiation on healing of mandibular fractures. BioEM, 2016-06-05, 2016-06-10, Ghent, Belgium, 2016. 10

1. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; KORKUTAN, S.; UZUN, C.; YALIN, S., SİO2 Nanoparçacıklarının Derinin Biyomekanik Özellikleri Üzerine Etkisi. SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları - 2, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Turkey, 2016. 30

National - Full text - Oral 65

1. ERDAL, M.; ERDAL, N.; UZUN, C.; YILMAZ, Ş.; GÜRGÜL, S.; DERİCİ, D., 1 mT Şiddetindeki Sinüzoidal Manyetik Alana Maruz alan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Serotonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. II. Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İSTANBUL, Turkey, 2013. 65

National - Abstract - Oral 220

7. KURT, A.; AKTAŞ, H.; UZUN, C.; YAPICI, G.; ERDOĞAN, Ö.; ERDAL, N., Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Uyku Kalitesi İle Çalıştığı Birimin Elektromanyetik Alan Düzeyinin ve İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirmesi. 9. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 2017-11-30, 2017-12-02, ADANA, Turkey, 2017. 32

6. GÜRGÜL, S.; ERTEN, N.; ERDAL, N.; UZUN, C.; SOLMAZ, V.; ERBAŞ, O., Deneysel Epilepsi Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Yüksek Doz Akut Trimetazidin Uygulamasının Epileptik Nöbet ve Konvülsiyonları Önleyici Etkisi. 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2017-09-06, 2017-09-09, İSTANBUL, Turkey, 2017. 27
http://www.acibadem.edu.tr/biyofizikkongre

5. ERDAL, N.; UZUN, C.; ÖZAY, Y.; GÜZEL, S.; ÇAMLICA, Y.; KAHRAMAN, A.; TAŞDELEN, B., Salvia hypargeia ve Salvia huberi Bitki Ethanol Ekstrelerinin Diyabetik Sıçanlarda İnsizyonal Deri Yarası Üzerine Etkilerinin Biyomekanik Olarak İncelenmesi. 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2017-09-06, 2017-09-09, İSTANBUL, Turkey, 2017. 35
http://www.acibadem.edu.tr/biyofizikkongre

4. ÇAKIR, E.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; UZUN, C.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; YALIN, S., SiO2 Nanoparçacıklarının Kemiğin Biyomekanik Kalitesi Üzerine Etkisi. 4. Ulusal KSÜ Tıp Öğrenci Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, Kahramanmaraş, Turkey, 2016. 32

3. UZUN, C.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; KALAYCI, D.; YILMAZ, Ş.; ÖZDEMİR, A.; YETKİN, D., Deneysel Tendon Hasarı Oluşturulmuş Tavşanlarda Pulslu Manyetik Alanın (PMA) Etkilerinin Araştırılması Ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapi (Extracorporeal Shock Wave Therapy; ESWT) Yöntemi İle Karşılaştırılması. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, TOKAT, Turkey, 2014. 40

2. ERDAL, M.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; YILMAZ, Ş.; UZUN, C.; TAŞDELEN, B., Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Serotonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-23, 2013-09-27, TRABZON, Turkey, 2013. 22

1. GÜRGÜL, S.; ERDAL, N.; UZUN, C.; AYAZ, L.; YETKİN, D.; SUNGUR, M.; YILDIZ, A., Pulslu Manyetik Alanın Kemik Doku Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Biyomekanik, Biyokimyasal, Dansitometrik ve Histolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İSTANBUL, Turkey, 2012. 30

National - Abstract - Poster 126

10. ERDAL, N.; UZUN, C.; BADEMOĞLU, G.; ÖZAY, Y.; ÇAMLICA, Y.; TAŞDELEN, B., Diyabetik Hayvan Modelinde Derinin Biyomekanik Özelliklerinin Araştırılması. 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2017-09-06, 2017-09-09, İSTANBUL, Turkey, 2017. 18
http://www.acibadem.edu.tr/biyofizikkongre

9. AKTAŞ, H.; YAPICI, G.; KOÇAŞ, F.; UZUN, C.; TEKİN, F.; ERDAL, N., Bir İlçedeki Lise Öğrencilerinde Depresyon Belirti Sıklığı ve Elektromanyetik Alan Düzeyinin Araştırılması. 19. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2017-03-15, 2017-03-19, ANTALYA, Turkey, 2017. 13
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/19uhsk.pdf

8. GİLAN, Y.; UZUN, C.; KARA, A.; ERDAL, N., Musculus Flexor Digitorum Profundus Aksesuar Başının Alternatif Tendon Grefti Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, TOKAT, Turkey, 2014. 21

7. ERDAL, M.; YILMAZ, Ş.; UZUN, C.; KIZILTUĞ, M.; GÜLER, H.; TAŞDELEN, B.; ERDAL, N., Sağlıklı sıçanların kan ve beyin dokularında bazı mikroRNA ekspresyon düzeylerinin CT yöntemi (ΔΔCT) ile karşılaştırmalı analizi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Turkey, 2013. 15

6. ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; AY, Ö.; AY, M.; UZUN, C., Pulslu Manyetik Alan’ın (PMA) Doku Kültüründe Hasarlanmış Tendon Üzerine İyileştirici Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-23, 2013-09-27, TRABZON, Turkey, 2013. 12

5. GÜŞEN, M.; BAŞTERZİ, Y.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; UZUN, C.; YILMAZ, Ş., Fleksör Tendon Yaralanmalarında Uygulanan Primer Onarım Yöntemlerinde Yeni Bir Cerrahi Teknik. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-23, 2013-09-27, TRABZON, Turkey, 2013. 11

4. KALAYCI, D.; ÇOLAK, M.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; UZUN, C.; AKTAŞ, S.; YILMAZ, M., Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin (ESWT) İntrasinovyal Tendon İyileşmesi ve Yapışıklık Oluşumuna Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-23, 2013-09-27, TRABZON, Turkey, 2013. 8

3. GÜRGÜL, S.; ERDAL, N.; ERDAL, M.; AY, Ö.; AY, M.; UZUN, C.; SUNGUR, M., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı ve Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Tip 1 Prokollajen ve WNT/β-katenin Gen Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongres, 2012-09-25, 2012-09-28, İSTANBUL, Turkey, 2012. 7

2. GÜRGÜL, S.; ERDAL, N.; ERDAL, M.; AY, Ö.; AY, M.; AYAZ, L.; UZUN, C., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin Biyomekanik, Biyokimyasal, Dansitometrik, Sitogenetik ve Histolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İSTANBUL, Turkey, 2012. 2

1. ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; DEMİREL, C.; UZUN, C.; YILDIZ, A., Tip-2 Diyabette Pulslu Elektromanyetik Alanın Sıçan Femurlarının Biyomekanik Parametreleri Üzerine Etkileri. 23. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2011-09-13, 2011-09-16, EDİRNE, Turkey, 2011. 15

National - Manager 100

1. The Effects Of Radiofrequency Field On Electrobiophysical Properties Of Amniocyte Cells And Expression Levels Of Neurogenesis And Wnt Signaling Pathway Related Genes İn Amniocyte Cells, BAP, Project Number: 2018-1-TP3-2810, 20997 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 300

6. -, BAP, Project Number: TIPFMAP/2015-0004, 0 TL, Researcher, Continue... 50

5. The Effects of Pyrethroid Insecticides on Vascular Smooth Muscle ATP-Sensitive Potassium Channels, BAP, Project Number: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Researcher, 2018,Completed. 50

4. Evaluation that Effects of Pulsed Magnetic Field (PMF) on Experimentally Sciatic Nerve Injuried Rats in terms of Biomechanical and Electrophysiology, BAP, Project Number: 2016-1-TP2-1405, 11000 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

3. -, BAP, Project Number: BAP-SBE TTB (YG) 2013-4 YL, 2500 TL, Researcher, 2015,Completed. 50

2. -, BAP, Project Number: BAP-SBE BFB (CU) 2013-1 YL, 9962 TL, Researcher, 2014,Completed. 50

1. -, BAP, Project Number: BAP-TF CTB (MG) 2012-5 TU, 14410 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

1. , Member No: 1, Turkey, 2012-09-25-Continue.