Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Merve Türkegün
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
BIRTH DATE
:
03 March 1988 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
29044 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-15 11:49:49 .
Last Modification
:
2020-01-17 15:19:05 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
1
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2011
MASTER 2015
Master Thesis

1. The Effects of the Multicollinearity Problem on the Canonical Correlation Markers, Supervisor: Dr. Emine Arzu KANIK, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Biostatistics Department, Mersin, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY HEALTH SCIENCES INSTITUTE 2014-03-18 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 5555
2019
10. Demirhan, A.; Arıkoğlu, T.; Türkegün, M.; Aslan, M.; Batmaz, S.; Kuyucu, S. Diagnostic evaluation of Turkish children with beta-lactam allergy suspicion: Role of reagents and prolonged provocation tests. ALLERGY, 2019, 74, 246-246. 325 + 0
9. Koyuncu, M.; Balık aydın, B.; Uçar, M.; Akdeniz, A.; Tombak, A.; Tiftik, R.; Türkegün, M.; Tiftik, E. SLEEP QUALITY OF GERIATRIC PATIENTS WITH MULTIPLEMYELOMA: AN UNDERESTIMATED QUALITY OF LIFEPROBLEM. TUKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2019, 36, 1-106. 80 + 0
2018
8. Türkegün, M. . THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294. 1000 + 0
10.5152/iao.2018.4428

7. Yetkin, D.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Kibar, D.; Türkegün, M. . MDPI, 2018, , -. 500 + 0
6. Türkegün, M. . JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2018, 29, 232-238. 1000 + 0
10.1097/SCS.0000000000004260

2017
5. Tezer, M.; Elvan, .; Gilan, .; Türkegün, M.; Esen, K.; özgür, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, 2017, 35, -. 550 + 0
2016
4. Yalın, O.; özge, A.; Türkegün, M.; Taşdelen, B.; Uludüz, D. Course of Migraine With Aura: A Follow-up Study. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES [TURKISH], 2016, 2, 254-263. 700 + 0
http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=964

3. Altınkaya, Z.; Dal, U.; Dağ, F.; Türkegün, M. Comparing Accelerometer and International Physical Activity Questionnaire for Assessing Physical Activity Levels. ACTA PHYSIOLOGICA, 2016, 218, 47-47. 325 + 0
10.1111/apha.12779

2015
2. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Recurrent Acute Kidney Injury in Renal Transplant Patients: A Single-Center Study. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2015, 47, 1437-1441. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.04.077

1. özge, A.; Yalın, O.; Türkegün, M.; Taşdelen, B. Natural history of migraine with aura:preliminary results of eight months follow-up. CEPHALALGIA, 2015, 65, 1-196. 375 + 0
10.1177/0333102415581304

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 405
2018
2. Tezol, .; Makharoblidze, K.; Hallıoğlu kılınç, O.; Delibaş, A.; Türkegün, M. . ERCIYES TIP DERGISI/ERCIYES MEDICAL JOURNAL, 2018, 40, 120-124. 150 + 0
10.5152/etd.2018.0034

2017
1. çelikcan, H.; Türkegün, M.; özdemir, A.; Gilan, V. Results of misusage of nonparametric methods: a simulation study. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2017, 42, 241-248. 255 + 0
10.17826/cutf.322875

International - publications.sections.8 40
2018
1. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Dölarslan, M.; Esen, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. . TURKIYE KLINIKLERI J HEALTH SCI, 2018, , -. 40 + 0
National - publications.sections.8 45
2018
1. Karahan, F.; Kozanoğlu ince, B.; Uluköksal, U.; Karacay, O.; Türkegün, M.; ünal, S. . MERSIN UNIV SAGLIK BILIM DERG, 2018, 11, 219-225. 45 + 0
International - Abstract - Oral 730

9. Türkegün, M.; Taşdelen, B.; Ünal, S.; Saral, D., Comparison of Classification Performances for Predictiveness Curve and ROC Curve. 11. International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Turkey, 2018. 95
Scientific_Meetings_012.pdf

8. TÜRKEGÜN, M.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TEMEL, G., Aile Hekimliği Alanında Yayınlanan Araştırma Makelelerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Turkey, 2018. 100
http://daahk.org/tur/

7. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Tutarlılık ve Doğruluk . 17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi , 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Turkey, 2018. 100

6. DOĞRU, G.; İZCİ AY, Ö.; ERDAL, M.; AY, M.; TÜRKEGÜN, M.; TuRSEN, Ü., Investigation of some miRNA expression levels associated with melanogenesis in vitiligo patients. National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants, 2018-03-14, 2018-03-17, İSTANBUL, Turkey, 2018. 45

5. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., The Evaluation of Performance of Cox-Snell, Devıance and Martingale Residuals in Survival-Mars Model. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

4. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Using Survival Data in Multivariate Adaptive Regression Splines . XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, ANTALYA, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_011.pdf

3. TEZER, M.; ELVAN, Ö.; GİLAN, İ.; TÜRKEGÜN, M.; ESEN, K.; ÖZGÜRr, A., Radiological management of the exiting points of supraorbital region neurovascular bundles. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY, 2017-09-09, 2017-09-12, Innsbruck, Austria, 2017. 55
Scientific_Meetings_009.pdf

2. Temel, G.; Türkegün, M.; Erdoğan, S.; Kaya, İ., Tahmin Modellerinde Kullanılan Doğruluk Oranlarının Örnek Genişliği ve Eksik Veri Oranlarından Etkilenme Durumları. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Turkey, 2016. 85
Scientific_Meetings_002.PDF

1. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; KOYUNCU, D.; TÜRKEGÜN, M., How to Evaluate Resting and Walking Energy Expenditures of Individuals with Different Body Mass Index. 18th International Conference on Sport and Exercise Science, 2016-06-13, 2016-06-14, Venice, Italy, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

International - Abstract - Poster 432

12. DELİBAŞ, A.; ÇETİN, N.; DÖVEN, S.; FİDAN, Ş.; TAMER, L.; TÜRKEGÜN, M.; ÜNAL, S., Orak Hücreli Anemi Hastalığı Ve Taşıyıcılarında Nefropati Değerlendirilmesinde Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri. Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Muğla, Turkey, 2019. 15

11. Dal, U.; Maraşlıgil, B.; Altınkaya, Z.; Türkegün, M., YÜRÜME ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR: HIZ VE HABİTÜASYON SÜRESİ. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Turkey, 2018. 32

10. Derici Yıldırım, D.; Çelikcan, H.; Türkegün, M.; Taşdelen, B., Bias Types in Genome-Wide Association Studies. 11.International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Turkey, 2018. 37

9. TÜRKEGÜN, M.; ERDOĞAN , S.; TEMEL, G., Kohort araştırma tasarımına alternatif tasarım: Vaka Kohort Araştırmaları. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Turkey, 2018. 50
http://daahk.org/tur/

8. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., New Approach in Studies With Longitudinal Data: MASAL. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Turkey, 2017. 50
Scientific_Meetings_F0XXWZ1.pdf

7. GÜNAŞTI, N.; GÖRÜR, A.; FİDANCI BALCI, Ş.; TÜRKEGÜN, M.; TOMBAK, A.; TAMER, L., Akut Faz Reaktanı Olan Serum Pentraksin-3 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Orak Hücre Anemisinde Arastırılması. Uluslararası Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Turkey, 2017. 27

6. FARİZ, S.; KARAGÜL, M.; YILMAZ, Ş.; KİBAR, K.; TÜRKEGÜN, M., Effects of revascularization when different alloplastic implant materials are used in adjacently with acellular dermal matrix. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Turkey, 2017. 25
Scientific_Meetings_008.pdf

5. OREKİCİ TEMEL, G.; ÖZDEMİR, A.; TÜRKEGÜN, M.; GÜLÜM, C., Referans Aralık Hesaplama Çalışmalarının Biyoistatistiksel Değerlendirmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Turkey, 2017. 37
Scientific_Meetings_004.pdf

4. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Gözlemsel Çalışmalarda Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Turkey, 2017. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

3. Yetkin, D.; Karagül, M.; Kibar, K.; Ballı, E.; Yılmaz, Ş.; Türkegün, M., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve D Vitamini’nin xCELLigence Cihazı İle Hücre Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 6. Multidisipliner Kanser Araştırması Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Konya, Turkey, 2016. 20
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Türkegün, M.; Kanık, E., Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları-KEA. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Turkey, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.PDF

1. POLAT, B.; YILDIRIM, V.; TÜRKEGÜN, M.; TOROS, F., Suicidal behaviour in adolescents association between breastfeeding duration. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016-04-20, 2016-04-24, ANTALYA, Turkey, 2016. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

National - Full text - Oral 250

5. Çekiç, D.; Yılmaz, Ş.; Ünal, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; Bayrak, G.; Demir, D., Yağdan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerinin Yağ Hücrelerine Diferansiyasyonu ve Proliferasyonu Üzerine KİTOSAN Doku İskelesinin Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, Antalya, Turkey, 2018. 10

4. TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; TÜRKEGÜN, M.; KARA, B.; USTA, Y., Çölyak hastalığı olan çocuklarda karotis arter intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ doku kalınlığı erken ateroskleroz belirteçleri olabilir mi?. 3.Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Turkey, 2017. 55
Scientific_Meetings_010.pdf

3. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Yaşam Süresi Verilerinin Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Analizinde Kullanımı. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-28, 2017-10-29, Antalya, Turkey, 2017. 100
http://www.biyoistatistikkongresi.org/

2. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; TÜRKEGÜN, M.; ÇAPAR, L.; AKKURT, D.; DEMİR, S.; KIYKIM, A., Akut Böbrek Hasarı Gelişen Böbrek Nakilli Hastalarda Klinik Özellikler ve Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Turkey, 2015. 60
Scientific_Meetings_005.pdf

1. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; İŞGÜZAR, G.; PAYAS, E.; AKGÜL, E.; TÜRKEGÜN, M.; DEMİR, S., Renal Biyopsi Hastalarında Görsel Analog Skala ile Ağrı Değerlendirmesİ. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Turkey, 2015. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Full text - Poster 55

2. DÖLARSLAN, M.; ÇETİN, D.; AKÇALI, E.; BARDAK, S.; TÜRKEGÜN, M.; TURGUTALP, K.; DEMİR, S., DİYALİZE GİRMEYEN KBY’Lİ HASTALARDA PARENTERALYÜKSEK DOZ DEMİR KARBOKSİMALTOZ TEDAVİSİ:ETKİNLİK VE GÜVENİRLİK. 36.Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-20, , Turkey, . 17

1. YALIN, O.; ÖZGE, A.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B., AURALI MİGREN: 1 YILLIK TAKİP SONUÇLARI. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2015-11-27, 2015-12-03, ANTALYA, Turkey, 2015. 37

National - Abstract - Oral 65

3. DEMİRHAN, A.; ARIKOĞLU, T.; BEYAZIT, N.; TÜRKEGÜN, M.; KUYUCU, S., İlaç alerjisi şüphesi olan çocukların standa rdize tanısal testlerle değerlendirilmesi: Mersin ili tek merkezli 5 yıllık deneyim sonuçları. XXV. Ulusal Alerji ve Klinikİmmünoloji Kongresi, 2019-11-17, 2019-11-21, , Turkey, . 30

2. DEMİRHAN, A.; ARIKOĞLU, T.; BEYAZIT, N.; TÜRKEGÜN, M.; KUYUCU, S., Beta-La ktam İlaç Allerjisi Olan Çocukların Klinik Özellikleri ve İlaç Testlerinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Alerji ve Klinikİmmünoloji Kongresi, 2019-11-17, 2019-11-21, , Turkey, . 30

1. Aras, N.; Arslan Mamur, B.; Demir, M.; Yaş, U.; Çetinkaya, A.; Özdemir, S.; Bekalp Yılmaz, İ., 1800 MHz ELECTRIC FIELD EXPOSED RATS IN THE STOMACH TISSUE OF HSP70 STRESS GENE EXPRESSION LEVEL OF INVESTIGATION. Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Turkey, 2016. 5

National - Abstract - Poster 57

3. TEZOL, Ö.; BOZLU, G.; MAKHAROBLIDZE, K.; OKUYAZ, Ç.; TÜRKEGÜN, M., Febril Konvulziyon Öyküsü Olan Çocukların Bayley-III Gelişimsel Tarama Testi Skorları. 60.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, ANTALYA, Turkey, 2016. 12

2. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Çoklu Bağlantı Sorununun ve Değişken Sayısının Kanonik Korelasyon Katsayısının Gücüne Etkisi. XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, TRNC, 2015. 25
Scientific_Meetings_003.PDF

1. OVLA, H.; TÜRKEGÜN, M.; ÖZDEMİR, A.; ÖZCÖMERT, V.; TAŞDELEN, B., Parametrik Olmayan Yöntemlerin Yanlış Kullanımı ve Doğurabileceği Sonuçlar: Simülasyon Çalışması. XVI.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, ANTALYA, Turkey, 2014. 20