Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Gülsen Bayrak
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Created
:
2016-05-24 20:04:34 .
Last Modification
:
2019-04-15 14:04:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2010
2014
POST GRADUATE HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2014
Master Thesis

1. Antiapoptotic and Antioxidant Effects of Laurocerasus officinalis Roem. (Cherry Laurel) Against Methotrexate-induced Testicular Damage in Rats, Supervisor: Dr. Engin YENİLMEZ, Karadeniz Teknik University, Graduate School of Health Sciences, Histology-Embryology Department, Trabzon, Turkey, .

National - Other 60
2017
1. ünal, M.; özer, M.; Hacioğlu sönmez, F.; Bayrak, G.; Oruç demirbağ, H. Seminal sıvının fertilizasyondaki rolü. TURK ANDROLOJI DERNEGI, 2017, 19(4), 138-143. 60 + 0
http://dx.doi.org/10.24898/tandro.2017.35403

Publications_001.pdf

International - Full text - Oral 140

1. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; TÜRKEGÜN, M., The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of p53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in MCF-7 Cell Line. 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-12-04, İZMİR, Turkey, 2018. 140
http://www.celldeathturkey2018.org/en/

International - Full text - Poster 60

1. KARAGÜL, M.; AKTAŞ, S.; YETKİN, D.; BAYRAK, G.; ÇELİKCAN, D., P53, BCL2 and BAX expression and apoptosis in perifosine and vitamin D-treated endometrial cancer cell line (HEC1A). 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-11-04, İzmir, Turkey, 2018. 60
http://www.celldeathturkey2018.org/en/

International - Abstract - Oral 435

6. Pekoglu, E.; Büyükakıllı, B.; Türkseven, Ç.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Çimen, B.; Balcı, Ş., The Effects of Trans-Cinnamaldehyde on Ischemia Reperfusion Injury . International Congress on Biological and Medical Sciences, 2018-10-31, 2018-11-03, Niğde, Turkey, 2018. 40
http://www.ohu.edu.tr/icbms2018

5. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve Vitamin D Kombinasyonun Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2018-09-09, 2018-09-12, Nevşehir, Turkey, 2018. 75
http://www.ubaksymposium.org/

4. Uckun, Z.; Kibar, D.; GÜZEL, S.; BAYRAK, G., HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SILYMARIN IN THE LIVER TISSUES OF VANCOMYCIN-ADMINISTERED RATS. 12. ULUSLARARASI FARMASÖTİKAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Turkey, 2018. 65
http://www.isops-ankara.org/

3. TEKE, S.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; ÇITAK, E.; YILMAZ, Ş., THE EVALUATION OF THE PROTECTIVE ACTIVITY OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER LOSARTAN AGAINST CISPLATINE INDUCED NEPHROTOXICITY IN MICE. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Turkey, 2018. 80
http://www.isops-ankara.org/

2. BAYRAK, G.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Ultrastructural Investigation of Therapeutic Effects of Huperzine-A in Alzheimer's Model. International Scientific Research Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Mardin, Turkey, 2018. 90
http://www.ubaksymposium.org/

1. BAYRAK, G.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Söğüt, F.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü., Effects of Different Sized Silica Nanoparticle on Ultrastructure of Rat Brain. 7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Turkey, 2018. 85
http://www.molbiotech.gen.tr/

International - Abstract - Poster 117

2. BAYRAK, G.; TÜRKSEVEN, Ç.; MARAŞLIGİL, B.; DİNÇ, E.; BALLI, E.; BÜYÜKAKILLI, B., ULTRASTRUCTURAL INVESTIGATION OF THERAPEUTIC EFFECTS OF HUPERZINE-A ON OPTIC NERVE IN ALZHEIMER’S MODEL. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Turkey, 2018. 42
http://www.isops-ankara.org/

1. Bayrak, G.; Güneş, S.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Morphological Alterations in the Brain of Rats Exposed to Sinusoidal Low Frequency Electromagnetic Field from Neonatal to Adult: An Ultrastructurally Examination. 7th INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Turkey, 2018. 42
http://www.molbiotech.gen.tr

National - Full text - Oral 36

2. Arık, E.; Dolgun, H.; Töngen, Ç.; Fidan, Ç.; Devrim, E.; Coşkun Yılmaz, B.; Bayrak, G., Travmatik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Sıçan Modelinde Sesamolün Sekonder Hasara Karşı Koruyucu Etkileri. 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2019-04-04, 2019-04-07, Trabzon, Turkey, 2019. 16
http://usktubas.org/

1. ÇEKİÇ, D.; YILMAZ, Ş.; ÜNAL, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; BAYRAK, G.; DEMİR, D., Yağdan elde edilen mezenkimal kök hücrelerinin yağ hücrelerine diferansiyasyonu ve proliferasyonu üzerine KİTOSAN doku iskelesinin etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, , Turkey, . 20

National - Abstract - Oral 32

1. AZİZOĞLU, M.; AYAZ, L.; BAYRAK, G.; COŞKUN YILMAZ, B.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’larınEkspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, 2018-11-07, 2018-11-11, , Turkey, . 32

National - Abstract - Poster 41

2. BAYRAK, G.; ORUÇ, H.; ÖZKAYA, T.; COŞKUN YILMAZ, B., 1800 MHz Elektromanyetik Alan Uygulanmış Sıçan Böbreklerinin Işık Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi. 3. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2015-11-13, 2015-11-15, MERSİN, Turkey, 2015. 23
http://emanet2015.org/

1. BAYRAK, G.; BALTAŞ, N.; YENİLMEZ, E.; YULUĞ, E.; KERİMOĞLU, G.; REİS KÖSE, G.; HANCI, H., Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-04, İSTANBUL, Turkey, 2015. 17
https://emk2015.sabanciuniv.edu/tr

International - Researcher 0

1. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, projects.kurumlar.29, Project Number: TÜBİTAK-4007-118B791, 0 TL, Researcher, 2018,Completed. 0
https://www.bilimsenligi.com/3-uluslararasi-mersin-bilim-senligi.html/

National - Manager 100

1. Effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on adriamycin-induced nephropathy through PI3K / AKT / mTOR pathway, BAP, Project Number: 2018-1-TP3-2870, 11000 TL, Manager, Continue... 100

National - Scholarship 0

1. Antiapoptotic and Antioxidant Effects of Laurocerasus officinalis Roem. (Cherry Laurel) Against Methotrexate-induced Testicular Damage in Rats, TÜBİTAK, Project Number: 113S409, 27250 TL, Scholarship, 2013,Completed. 0