Slide background
Mersin Üniversitesi

  Mustafa Azizoğlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
BIRTH DATE
:
31 August 1978 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Mobile Phone
:
+90-532-5667061 .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
1342 .
Fax
:
+90-324-2410098 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-08-11 22:28:04 .
Last Modification
:
2019-04-11 15:50:34 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2012
Expertise in Medicine Thesis

1. IMPACT OF THE FREQUENCY OF THE CLİNİCAL STATUS INFORMATION AND THE MEETING WITH THE OTHER CLİNİCİANS ON FAMILY SATISFACTION AT THE INTENSIVE CARE UNIT, Supervisor: Dr. Nurcan Doruk, Mersin University, Others, Anesthesiology Department, Mersin, Turkey, 2015.

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 475
2016
1. Azizoglu, M.; Birbicer, H.; Memis, S.; Taşkınlar, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. ELSEVIER BV, 2016, 33, 315-316. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.04.033

Publications_003.pdf

International - Covered by Other International Indexes 870
2017
6. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. COMPARISON OF NEUROMUSCULAR MONITORING MEASUREMENTS WITH ROCURONIUM-SUGAMMADEX AND SUCCINYLCHOLINE IN PEDIATRIC SHORT PROCEDURES: A RETROSPECTIVE STUDY. ANESTEZI VE REANIMASYON UZMANLARI DERNEGI DERGISI, 2017, 25, 138-141. 180 + 0
http://www.anestezidergisi.com/anestezi-dergisi-2017---cilt-25---sayi-3.html

Publications_010.pdf

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, Ş.; Temel, G.; Çalık, M. THE APPROACHES OF THE ANESTHESIOLOGISTS TO DIFFICULT AIRWAY. ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON UZMANLARI DERNEGI DERGISI, 2017, 25, 224-227. 120 + 0
Publications_012.pdf

4. Aktaş, F.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Temel, G.; Atunkan, A. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN HEAD TRAUMA. ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON UZMANLARI DERNEGI DERGISI, 2017, 25, 201-206. 160 + 0
Publications_011.pdf

2016
3. Ozel, F.; Aydin Altunkan, A.; Azizoglu, M. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. TURK J ANAEST REANIM, 2016, 44, 108-110. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/TJAR.2016.03274

Publications_008.pdf

2. Erdogan, O.; Ismi, O.; Vayisoglu, Y.; Azizoglu, M.; Gorur, K.; Ozcan, C. An Unusual Cause of Dysphagia: Live Leech in the Tongue Base. AVES PUBLISHING CO., 2016, 53, 192-194. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tao.2015.1240

Publications_001.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Doruk, N.; Taşdelen, B. IMPACT OF THE FREQUENCY OF THE CLİNİCAL STATUS INFORMATION AND THE MEETING WITH THE OTHER CLİNİCİANS ON FAMILY SATISFACTION AT THE INTENSIVE CARE UNIT. TURKIYE KLINIKLERI ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON DERGISI, 2013, 11, 67-72. 200 + 0
Publications_002.pdf

National - Covered by ULAKBIM 445
2016
4. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Memiş, S. ANESTHETIC MANAGEMENT OF PREGNANT PATIENT WHO HAD RESISTANT HYPERCALCEMIA TO TREATMENT WITH PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM. ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON UZMANLARI DERNEGI DERGISI, 2016, 24, 54-57. 100 + 0
Publications_007.pdf

2015
3. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sarı, A.; Gerim, E. Our anesthesia expriences during the operational treatment of neonates with retinopathy of prematurity. KAHRAMANAMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI TIP FKULTESI DERGISI, 2015, 10, 1-5. 170 + 0
Publications_004.pdf

2014
2. Gerim, E.; Memiş, S.; Azizoğlu, M.; Doruk, N. ANESTHESIA MANAGEMENT OF A PATIENT WITH JOUBERT SYNDROME: CASE REPORT. KAHRAMANAMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI TIP FKULTESI DERGISI, 2014, 9, 101-102. 75 + 0
Publications_005.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Özcan, T. Successful treatment of pregnancy induced cardiomyopathy with levosimendan in patient who failed conventional therapy: case report. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF CASE REPORTS, 2013, 23, 203-206. 100 + 0
doi: 10.5336/caserep.2013-36736

Publications_006.pdf

National - Other 65
1. Atıcı, Ş.; Uslu, S.; Bilgin, T.; Azizoğlu, M. Should Laryngeal Mask Cuff Pressure Be Monitored During Surgery ?. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2013, 3-4, 33-35. 65 + 0
National - Chapter(s) in Book 975
1. Yapıcı, D.; Azizoğlu, M. Kalp ve Anestezi, ISBN: 978-605-5004-27-9, İntertıp Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 13 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2015. 125
http://www.intertipyayinevi.com
2. Azizoğlu, M. Basic Life Support, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 8 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 500
National - Chaper(s) in Book (Translated) 975
1. Azizoğlu, M. The Anesthesia Guide, ISBN: 9786059354479, Akademisyen Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 40 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 350
International - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 150

1. Akelçi, K.; Yapıcı, D.; Atıcı, Ş.; Azizoğlu, M.; Çolak, M., Major ortopedik cerrahilerde genel ve rejyonel anestezinin serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 33rd Annual European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) Congress 2014, 2014-09-03, 2014-09-06, Sevilla, Spain, 2014. 150

International - Abstract - Poster 50

1. AZİZOĞLU, M., Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. European Society for Pediatric Anesthesia Congress, 2015-09-17, 2015-09-19, İstanbul, Turkey, 2015. 50
http://www.euroespa.com/congress/2015-istanbul/

National - Full text - Oral 100

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H., Cilt bulgusu olmadan gelişen bir anafilaksi ve kardiyak arrest. Resüsitasyon Derneği Sempozyumu; Olay yerinden hastaneye, 2016-10-15, 2016-10-15, İzmir, Turkey, 2016. 100

National - Abstract - Oral 265

6. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., S-2; Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası sağkalım tahmininde skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, İstanbul, Turkey, 2016. 50

5. Özdemir, L.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yapıcı, D., Perioperatif ventilayon uygulamalarının değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 42

4. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özel, F.; Birbiçer, H.; Doruk, N., OED kullanımı ameliyathane personelinin resüsitasyon becerisini etkiler mi?. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Turkey, 2015. 45

3. Azizoğlu, M.; Para, E.; Atıcı, Ş., Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?. TARD 48. Ulusal Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Turkey, 2014. 50
http://abstractagent.com/2014tark/bildiriler/sozlu-sunum.html

2. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yenice, H.; Mart, Ö.; Atıcı, Ş., Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Turkey, 2011. 37

1. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Aköz, K.; Kürkü, Ö.; Birbiçer, H., Girişimsel Nöroradyoloji Uygulamalarında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Turkey, 2011. 40

National - Abstract - Poster 288

13. Sagün, A.; Birbiçer, H.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A., Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda EKG’ de Q-T dispersiyonu değerlendirmesi; pilot çalışma. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Turkey, 2016. 17

12. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Hamzaoğlu, V.; Altunkan, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Turkey, 2016. 21

11. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., Obesite cerrahisinde oksijen rexerv indeks ile PaO2 değerlendirmesi; Dört olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Turkey, 2016. 25

10. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik kısa süreli kas gevşetici gerektiren prosedürlerde roküronyum ve sugammadeksin TOF değerlerinin süksinilkolin ile karşılaştırılması. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 23

9. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Memiş, S., Gullian Barre sendromu, Miller Fischer varyantı; olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 23

8. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özkan, B.; Doruk, N., Transkateter aortik valv implantasyonu işleminde monitörize anestezi bakımı deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 23

7. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeksi takibi; Üç olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 23

6. Azizoğlu, M., Maksillofasiyal travma cerrahisinde submental entübasyon: olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 25

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Temel, G.; Çalık, M., Anestezi Uzmanlarının Zor havayolu yönetimine yaklaşımları. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Turkey, 2016. 16

4. Azizoğlu, M.; Memiş, S.; Özel, F.; Saydere, İ.; Birbiçer, H., Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında insuflasyon, pozisyon ve PEEP uygulamasının hemodinami ve serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Turkey, 2015. 22

3. Özel, F.; Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Birbiçer, H., Pediatrik iki olguda kaf ile ilişkili endotrakeal tüp üretim hatası: olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Turkey, 2015. 21
http://www.tard.org.tr/tark2015/index.html

2. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Memiş, S.; Birbiçer, H.; Doruk, N., Erişkin BLS eğitiminde e-eğitim ve klasik eğitimin karşılaştırılması. 49. TARK Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Turkey, 2015. 21

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Yapıcı, D., Tedavisi gecikmiş pnömotoraks sonrası reekspansiyon pulmoner ödem: Olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Turkey, 2015. 23

National - Manager 200

2. A new approach in one lung ventilation: Investigation of the use of a balloon dilatator as a bronchial blocker through the suction channel of the fiberoptic bronchoscope, BAP, Project Number: 2019-2-AP5-3584, 82000 TL, Manager, Continue... 100

1. Research of Nuclear Kappa B Related MicroRNA Expression Responses in an Experimental ARDS Model, BAP, Project Number: 2016-2-AP3-1914, 14258 TL, Manager, 2017,Completed. 100

National - Researcher 100

2. : Comparison of TIVA and Inhalational Anesthetics’ Effects on Postoperative Recovery and Pain During the OPU (oocyte pick-up) Process, BAP, Project Number: 2015-AP5-1258, 127800 TL, Researcher, Continue... 50

1. : Comparison of TIVA and Inhalational Anesthetics’ Effects on Postoperative Recovery and Pain During the OPU (oocyte pick-up) Process, BAP, Project Number: 2015-AP5-1281, 140705 TL, Researcher, 2016,Completed. 50

Supervised Expertise in Medicine Theses 400

1. Fatih AKTAŞ, FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN HEAD TRAUMA, Others, Mersin University, Completed. 400

International Journal [Year, Count] 24
1. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 10
3. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
4. ÇUKURUVA ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
National 25
1. , 2017-11-25, Antalya, Turkey. 25
1. , Member No: 0000, Turkey, 2016-01-01-Continue.
2. , Member No: 213664, Turkey, 2015-01-01-2017-12-31.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall ANR111 Anaesthesia Apparatus and Equipment Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-5-5
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall ANR211 Clinical Anesthesia 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-4-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall ANR211 Clinical Anesthesia 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-4-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ANR214 Reanimation 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 1-3-3
Fall ANR211 Clinical Anesthesia 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-4-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ANR214 Reanimation 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 1-3-2
Fall ANR217 Reanimation 1 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-6-4
Fall ANR211 Clinical Anesthesia 2 Vocational School of Health Se... Anaesthesia 2-4-3