Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Ismail Ekinci
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Islamic Studies .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17402 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2022-01-11 16:08:30 .
Last Modification
:
2022-02-14 18:45:09 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
h-index :
3
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LISANCE THEOLOGY ATATURK UNIVERSITY 2004
MASTER SOCIOLOGY OF RELIGION MARMARA UNIVERSITY 2010
PHD ARABIC LANGUAGE AND RHETORIC NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. Abdulganîb. İsmail en-Nablusi And His Work Divanu’l-Hakaik ve Mecmuʻu’r-Rekaik, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Muhammet TASA, Others, Graduate School of Social Sciences, Arabic Language and Rhetoric Department, Konya, Turkey, 2019.

Master Thesis

1. ECONOMIC REACTIONS AND RELIGION AGAINST GLOBALIZATION IN TURKEY , Supervisor: Dr. Doç. Dr. Ali COŞKUN, Marmara University, Graduate School of Social Sciences, Sociology of Religion Department, İstanbul, Turkey, 2010.

International - Other 350
2021
4. EKİNCİ, İ. . ICTIMAIYAT, 2021, 5, 103-116. 100 + 0
10.33709/ictimaiyat.917146

3. EKİNCİ, İ.; ÇELİK, O. . TOBIDER ULUSLARARASI TOPLUMSAL BILIMLER DERGISI, 2021, 5, 168-189. 100 + 0
2020
2. EKİNCİ, İ. . BITLIS EREN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2020, 10, 420-423. 50 + 0
10.47130/bitlissos.729204

2018
1. EKİNCİ, İ. . BITLIS EREN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2018, 7, 320-337. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1100
2021
6. EKİNCİ, İ. . ESKIYENI, 2021, , 337-345. 200 + 0
10.37697/eskiyeni.836405

2020
5. EKİNCİ, İ. . PAMUKKALE UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2020, , 319-331. 200 + 0
10.30794/pausbed.680191

4. EKİNCİ, İ. . SARKIYAT ILMI ARASTIRMALAR DERGISI, 2020, 12, 1166-1182. 200 + 0
https://doi.org/10.26791/sarkiat.787793

3. EKİNCİ, İ. . TURKISH STUDIES-SOCIAL SCIENCES, 2020, 15, 99-110. 200 + 0
10.47356/TurkishStudies.47512

2019
2. EKİNCİ, İ. . MARIFE DINI ARASTIRMALAR DERGISI, 2019, 19, 773-796. 100 + 0
10.33420/marife.610802

2017
1. EKİNCİ, İ. . MARIFE DINI ARASTIRMALAR DERGISI, 2017, 17, 51-65. 200 + 0
10.33420/marife.591727

National - Other 200
2019
2. EKİNCİ, İ. . VAN ILAHIYAT DERGISI, 2019, 7, 144-161. 100 + 0
10.5281/zenodo.3566872

1. EKİNCİ, İ. . KILITBAHIR, 2019, 2, 159-188. 100 + 0
10.5281/zenodo.3445503

National - publications.sections.42 100
2. EKİNCİ, İ. . BIDER BITLIS ISLAMIYAT DERGISI, 2019, 1, 77-83. 0 + 0
1. EKİNCİ, İ. . BIDER BITLIS ISLAMIYAT DERGISI, 2019, 1, 55-72. 100 + 0
International - Book Edited 18416
1. EKİNCİ, İ. Risâletü'l-İslâm Dergisi'nde Fıkıh Yazıları, ISBN: 978-625-7687-82-9, İksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 220 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/01/RISALETUL-ISLAM-DERGISINDE-FIKIH-YAZILARI-Inceleme-Metin.pdf
2. EKİNCİ, İ. İslâm Kelâmında Nüzûl-ü-Îsâ Retoriği, ISBN: 978-625-7687-98-0, İksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 220 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/02/Islam-Kelaminda-NUZUL-U-ISA-RETORIGI.pdf
3. EKİNCİ, İ. Nahiv İlletleri-İbnu’l-Varrak Örneği, ISBN: 978-625-7687-18-8, İksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 220 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/12/NAHIV-ILLETLERI-Ibnul-Varrak-Ornegi-.pdf
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 18416
1. EKİNCİ, İ. Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ISBN: 978-625-7795-42-5, Akademisyen, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 210 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=6361
2. EKİNCİ, İ. Türkiye’de Küreselleşme Ekonomi ve Din, ISBN: 978-605-7695-67-3, Iksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 186 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 500
3. EKİNCİ, İ. Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri, ISBN: 978-625-7954-40-2, İksad Publications, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 265 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 500
https://www.ismailekinci.com/?p=5647
4. EKİNCİ, İ. İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-016-7, Ivpe, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 915 Page, Turkish, Cetinje, Montenegro, 2020. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=5826
5. EKİNCİ, İ. Sosyal Alanlarda Akademik Çalışmalar-I, ISBN: 978-625-7450-61-4, Efe Akademi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 292 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=6557
6. EKİNCİ, İ.; YAVUZ, T.; ŞENER ÖZTÜRK, B. Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (Çeviri-İnceleme), ISBN: 978-625-7471-12-1, Dün Bugün Yarın Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 340 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 167
https://www.dby.com.tr/cebir-ve-denklem-hesabi-uzerine-ozet-kitap-ceviri-inceleme
National - Course Book 1000
1. EKİNCİ, İ. Kitâbe İmlâ İnşâ’, ISBN: 978-605-85763-6-0, Sır ve Hikmet Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 140 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 500
http://www.katipfotokopi.com/bitlis
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 1000
1. EKİNCİ, İ. Arap Şiirinde Cömertlik, ISBN: 978-605-74272-0-5, Sır ve Hikmet Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 228 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 500
https://www.ismailekinci.com/?p=6543
International - Full text - Oral 800

4. EKİNCİ, İ., Modern Arap Edebiyatı Ekolleri ve Şiir Toplulukları. Iğdır Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-04-14, , Iğdır, Turkey, . 200

3. EKİNCİ, İ., İbn Nübâte el-Mısrî ve Divânı. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2020-10-09, 2020-10-10, Ankara, Turkey, . 200

2. EKİNCİ, İ., Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme. Karadeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020-04-25, 2020-04-26, Ordu, Turkey, . 200

1. EKİNCİ, İ., Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi. 3. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-12-28, 2019-12-29, Diyarbakır, Turkey, . 200

International Journal [Year, Count] 64
1. BITLIS EREN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 2 ] . 12
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF FILOLOGIA , [ 2021 : 1 ] . 4
3. TOPLUM VE KüLTüR ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
4. TOPLUMBILIMLERI DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 12
5. TURKISH STUDIES , [ 2020 : 2 ] . 8
6. ULUSLARARASı TOPLUMSAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
7. YAKıN DOğU ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
8. İBAD SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 8
9. İSAM BILIMLERI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
10. İçTIMAIYAT , [ 2020 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 12
1. BAYBURT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 0
2. BIDER BITLIS ISLAMIYAT DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 0
3. BULENT ECEVIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
4. DERGIABANT , [ 2020 : 1 ] . 1
5. DIN VE BILIM , [ 2021 : 1 ] . 0
6. DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 1
7. KILITBAHIR , [ 2020 : 1 ] . 0
8. KOCAELI ILAHIYAT DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 0
9. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 2
10. PAMUKKALE UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 1
11. TURKIYE DIN EGITIMI ARASTIRMALARI DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 2
12. CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
13. SARKIYAT , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 3
International
1. 7. Uluslararası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, , , , 2016-05-07-2016-05-07, , Konya, Turkey
2. 7. Uluslararası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, , , , 2016-04-02-2016-04-02, , Konya, Turkey
National
1. 8. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, Uluslararası Ödüller, Konya, MEB, 2017-03-29-2017-03-30, 3, Konya, Turkey