Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Ibrahim Yıldız
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Islamic Studies .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2019-03-04 14:40:47 .
Last Modification
:
2022-03-28 18:14:34 .
Researcher ID :
Scopus ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENSE THEOLOGY ULUDAG 1997
MASTER OF ARTS BASIC ISLAMIC SCIENCES ULUDAG 2014
PHD BASIC ISLAMIC SCIENCES ULUDAG 2018
Doctorate Thesis

1. MISCONCEPTIONS OF PEOPLE ACCORDING TO QURAN, Supervisor: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Basic Islamic Sciences Department, BURSA, Turkey, .

Master Thesis

1. SEBÎLULLAH CONSEPT IN THE QURAN, Supervisor: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ University, Graduate School of Social Sciences, Basic Islamic Sciences Department, BURSA, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2019-11-27 - 2022-11-27
International - Covered by Other International Indexes 200
2020
1. YILDIZ, İ. Sociological Reasons of Human Mistakes According to The Qur’an. JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, 2020, 4, 11-39. 200 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. YILDIZ, İ. The Limits of the Relationship between Parents and Children with Different Religion According to the Qur’an. DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI, 2021, 21, 237-266. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.33415/daad.846228

International - publications.sections.8 900
2020
9. YILDIZ, İ. Sibling Violence in the Qur’ān: A Psychological Perspective on the Abel-Cain and the Prophet Joseph Stories. CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI, 2020, 24, 73-95. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18505/CUID.690585

8. YILDIZ, İ. A Literature Review in the Interpretations of Ahl As-Sunnah And Shia on the Dream and the Accursed Tree Mentioned in the Surah of Al-Isra. TEKIRDAG ILAHIYAT DERGISI, 2020, 6, 255-289. 100 + 0
7. YILDIZ, İ. . JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, 2020, 4, 11-39. 100 + 0
10.46595/jad.816679

2019
6. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019, , 457-472. 100 + 0
10.9761/JASSS8003

5. YILDIZ, İ. . ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2019, 12, 1851-1857. 100 + 0
10.17719/jisr.2019.3192

4. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019, 1, 373-386. 100 + 0
10.9761/JASSS7958

2018
3. YILDIZ, İ. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2018, 1, 305-324. 100 + 0
10.9761/JASSS7439

2016
2. YILDIZ, İ. Semantic Analysis of the Word "Sabil" in the Quran. TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 5, 1-26. 100 + 0
http://193.140.9.50/index.php/ilk/article/view/457//

Publications_004.pdf

2015
1. YILDIZ, İ. Two Works of Abū Ishāq al-Zajjāj about al-Asmā al-Husnā and Basmala. ULUDAG UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2015, 24, 33-64. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 1600
2021
8. YILDIZ, İ. . DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI, 2021, 21, 237-266. 200 + 0
10.33415/daad.846228

7. YILDIZ, İ. . ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2021, 8, 158-182. 200 + 0
10.51702/esoguifd.944505

2020
6. YILDIZ, İ. Evaluation in Source and Terms of Method of Tafsīr of Basmala Written By Hāccī Bektāş Velī. KILIS 7 ARALIK UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2020, 7, 153-188. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.638865

5. YILDIZ, İ. The Psychological Attitudes of the People in the Face of Disasters According to the Qur’an. TEFSIR ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 4, 65-97. 200 + 0
4. YILDIZ, İ. . TEFSIR ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 4, 65-97. 200 + 0
10.31121/tader.779046

2019
3. YILDIZ, İ. The Relationship Between Women and Men In Social Life According to the Qur'an and Sunnah. HARRAN UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGIS, 2019, 24, 83-109. 200 + 0
2. YILDIZ, İ. . HARRAN UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2019, 24, 83-109. 200 + 0
10.30623/harranilahiyatdergisi. 620538

2017
1. YILDIZ, İ. THE WITNESSES OF THE DAY OF THE JUDGMENT IN THE QURAN. DIYANET ILMI DERGI, 2017, 53, 55-75. 200 + 0
National - publications.sections.42 400
2018
4. YILDIZ, İ. . AVRASYA SOSYAL VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 5, 387-392. 100 + 0
2016
3. YILDIZ, İ. According to Qur’an Avert People from the Way of Allah (as-Sadd ‘an Sabîlıllah). ISLAM MEDENIYETI ARASTIRMALARI DERGISI (IMAD), 2016, 2, 73-102. 100 + 0
2015
2. YILDIZ, İ. Ancestral Tradition In The Quran And Its Effect On The Faith. KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI, 2015, 13, 175-215. 100 + 0
2014
1. YILDIZ, İ. EBÛ ISHÂK AZ-ZAJJÂJ AND PLACE IN THE EXEGESIS . KAFKAS UNIVERSITESI HARAKANI DERGISI, 2014, 1, 83-108. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 5500
1. YILDIZ, İ. Kur'an'da Psikolojik Şiddet, ISBN: 9786053514480, Kitap Dünyası Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 212 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 500
2. YILDIZ, İ. Çıktı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
3. YILDIZ, İ. Azarladı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
4. YILDIZ, İ. Baba, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
5. YILDIZ, İ. Akıp Gitti - Yüzdü, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
6. YILDIZ, İ. Arka, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
7. YILDIZ, İ. Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 431 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2019. 500
8. YILDIZ, İ. Peygamberimiz ve Çocuk, ISBN: 978-625-435-096-2, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 1048 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
9. YILDIZ, İ. Aydınlattı, ISBN: 978-605-2238-42-4, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 1 Page, Turkish, SAKARYA, Turkey, 2022. 500
10. YILDIZ, İ. İslam Modernite ve Gençlik, ISBN: 9786257404341, İlâhiyat Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 732 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
11. YILDIZ, İ. Kur’ân’da Sebilüllah Kavramı, ISBN: 978-605-9995-534-8, Emin Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 344 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2015. 500
National - Book Edited 1250
1. YILDIZ, İ. Kâfiyeci - Sa‘dî Bağlamında Kavâidü’t-Tefsîr, ISBN: 9786257471022, DBY Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 206 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2021. 250
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 1250
1. YILDIZ, İ. Doğruluk Özü Sözü Bir Olmak, ISBN: 978-625-435-184-6, Diyanet İşleri BAşkanlığı, Number of print: 1, Total Printing Number: 10000, 168 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 500
2. YILDIZ, İ. İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik, ISBN: 9786058022065, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 558 Page, Turkish, Ağrı, Turkey, 2021. 500
International - Full text - Oral 600

3. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre İlâhî İmtihan Bağlamında Çocuk. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, 2020-11-06, 2020-12-08, Ankara, Turkey, . 200

2. YILDIZ, İ., İbn Fâris’in “Efrâdü Kelîmâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Risalesi ve Vücûh Ve Nezâir İlminin Bir Alt Kolu Olarak Efrâd. II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-11-02, 2018-11-04, ÇANAKKALE, Turkey, 2018. 200

1. YILDIZ, İ., Kur’ân Kıssalarında Bir Anlatım Üslûbu Olarak Hz. Peygamber’i Kıssaya Dâhil Etme. ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-10-27, 2018-10-29, Antalya, Turkey, 2018. 200

International - Abstract - Oral 200

2. YILDIZ, İ., Dijital Çağda Gençliğin Zaman Problemi ve Kur’ân’dan Uyarılar. ULUSLARASI İSLAM, MODERNİTE VE GENÇLİK SEMPOZYUMU, 2021-04-02, 2021-04-03, Zonguldak, Turkey, 2021. 100

1. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları. 4. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, 2020-11-14, 2020-11-15, Ağrı, Turkey, 2020. 100

International Journal [Year, Count] 48
1. TASAVVUR / TEKIRDAğ İLAHIYAT DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
2. BEÜ İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
3. HITIT ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY , [ 2021 : 1 ] . 4
5. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 8
6. TEFSIR ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 2 ] . 20
7. İHYA ULUSLARARASı İSLAM ARAşTıRMALARı DERGISI’ , [ 2021 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 2
1. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
2. BITLIS ISLAMIYAT DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 0
3. YAKIN DOGU UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall İİFT219 Arabic Reading and Understanding Skills ... Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT201 Tafsir I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Spring İİFT106 Tafsir History and Methodology II Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 1-2-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2
Fall İİFT105 Tafsir History and Methodology I Faculty of Islamic Studies Islamic Sciences 2-0-2