Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer PhD Tülin Tunç Deveci
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
15320 .
Fax
:
+90-- .
Created
:
2015-11-17 15:13:46 .
Last Modification
:
2020-12-25 13:30:41 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2007
2016
Doctorate Thesis

1. Development Policies versus Neoliberal Policies in terms of Sensitivity to the Economic Crisis, Supervisor: Dr. A. Burça Kızılırmak Yakışır, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Ankara, Turkey, 2016.

Master Thesis

1. Relation Of Productivity-Employment: An Applicatıon Based On Turkish Manifacturing Industry, Supervisor: Dr. İsmail Tuncer, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Mersin, Turkey, .

International - Covered by Other International Indexes 200
2013
1. Tunç Deveci, T.; Değirmen, S. Does Twin Deficits Relationship Affect the Leading Indicators of Crisis? Analysis of the US and Turkey in Light of the 2008 Global Crisis. ANADOLU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2013, 13, 1-14. 200 + 0
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/110/2013-02-01%5b1%5d.pdf?sequence=1&isAllowed=y

National - Covered by ULAKBIM 400
2018
2. Tunç Deveci, T. The Impact of Neoliberal Policies to Global Crisis. ANKARA UNIVERSITESI SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI , 2018, 73, 367-393. 200 + 0
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/73/2/21186-----Tulin-Tunc-Deveci.pdf

2006
1. Tuncer, İ.; Tunç Deveci, T. Sources of Economic Growth in the Turkish Economy: Factor Accumulation and Productivity. KSU SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2006, 3, 51-62. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksusbd/article/view/5000035396

Publications_001.pdf

National - Other 200
2019
2. Tunç Deveci, T.; Demir, E. Turkey in the Information Age. EKONOMIK TEORI VE ANALIZ DERGISI, 2019, 4, 67-83. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/747774

2016
1. Tunç Deveci, T.; Demir, E. Financial Liberalization and Crisis: An Analysis for Turkey. EKONOMIK TEORI VE ANALIZ DERGISI , 2016, 1, 71-86. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/233788

International - Full text - Oral 600

3. TUNÇ DEVECİ, T., İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerinden Olası Etkileri. Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum, 2017-06-08, 2017-06-09, ANKARA, Turkey, . 200

2. Tunç Deveci, T.; Demir, E., Neden “Kapsayıcı Büyüme”?. Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016-10-20, 2016-10-22, MUĞLA, Turkey, 2016. 200
http://teacongress.org/files/proceedings.pdf

1. Tunç Deveci, T.; Demir, E., Ekonomik Serbestleşme ve Finansal Kriz İlişkisi: OECD Ve BRIICS Ülkeleri Karşılaştırması. 1. Karadeniz Ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 2014-09-03, 2014-09-05, Zonguldak, Turkey, 2015. 200
http://kabep.beun.edu.tr/tur/wp-content/uploads/2015/03/bildiriler_tu00FCm_kitap.pdf

International - Abstract - Oral 400

3. TUNÇ DEVECİ, T., Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve Ekonomik Büyüme: Kaldor’un Birinci Büyüme Yasası Kapsamında Bir Uygulama. III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 2019-10-10, 2019-10-12, Diyarbakır, Turkey, . 100

2. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., Enformasyon Çağında Türkiye. I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2017-12-07, 2017-12-10, Mardin, Turkey, 2017. 100

1. Tunç Deveci, T.; Değirmen, S., İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2007 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi . EconAnadolu 2011, 2011-06-15, 2011-06-17, Eskişehir, Turkey, 2011. 100

National Journal [Year, Count] 1
1. DICLE UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 1
2. EKONOMIK TEORI VE ANALIZ DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EKON315 Behavioral Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall DİY105 Economics I Faculty of Maritime Maritime Business Administrati... 3-0-3
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 1-2-2
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics 1-2-2
Fall EKON431 Economic Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON431 Economic Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKO416 Turkish Economy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring EKON436 The Turkish Economy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON436 Turkish Economy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring ECON492 Practice In Economics II Faculty of Economics and Admin... Economics 2-2-3
Spring DİY106 Economics II Faculty of Maritime Maritime Business Administrati... 3-0-3
Spring EKON 534 Technology, Growth and Develeopment Institute of Social Sciences Economy 3-0-3
Fall EKON431 Economic Policy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON431 Economic Policy Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall ECON491 Practice In Economics I Faculty of Economics and Admin... Economics 2-2-3
Fall EKON315 Behavioral Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON315 Behavioral Economics Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall DİY105 Economics I Faculty of Maritime Maritime Business Administrati... 3-0-3
Fall EKO313 International Economics Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring DİY106 Economics II Faculty of Maritime Maritime Business Administrati... 3-0-3
Spring EKON444 Economic Development Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON104 Readings In Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 2-0-2
Spring EKO416 Turkish Economy Faculty of Economics and Admin... Public Finance 3-0-3
Spring EKON444 Development Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring EKON 534 Technology, Growth and Develeopment Institute of Social Sciences Economy 3-0-3
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics 1-2-2
Fall DİY105 Economics I Faculty of Maritime Maritime Business Administrati... 3-0-3
Fall EKON315 Behavioral Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 1-2-2
Fall EKON103 Readings In Economics I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 2-0-2
Fall EKON101 Introduction To Economics I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 4-0-4
Fall EKON315 Behavioral Economics Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKON312 History of Economic Thought II Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON444 Economic Development Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON302 History of Economic Thought II Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring EKON492 Practice In Economics II Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 2-2-3
Spring EKON444 Development Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring EKON104 Readings In Economics II Faculty of Economics and Admin... Economics 2-0-2
Fall EKON301 History of Economic Thought I Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 1-2-2
Fall EKON491 Practice In Economics I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 2-2-3
Fall EKON301 History of Economic Thought I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON103 Readings In Economics I Faculty of Economics and Admin... Economics 2-0-2
Fall EKON205 History of Economics Faculty of Economics and Admin... Economics 1-2-2
Summer EKON102 Introduction To Economics II Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 4-0-4
Summer EKON203 Macroeconomics I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKON444 Economic Development Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring İŞL434 Turkish Economy Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Spring EKON412 World Economy Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring EKO408 Seminar Faculty of Economics and Admin... Economics 2-0-2
Spring EKON444 Development Economics Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3